• Header Welcome
 • Header Idul Fitri
 • HeaderRB
 • Header Visi
 • Header Misi
 • Header PTA

Pimpinan & Hakim

Drs. H. Armia Ibrahim, S.H., M.H.
Drs. H. Maraenda Harahap, S.H., M.H.
Drs. H. Sholeh, S.H., M.H.
Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H.
Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H.
Drs. H. Idris Ismail, S.H., M.H.I.
Dra. Masdarwiaty, M.A.
M. Ridwan Siregar, S.H., M.H.
Drs. H. Syamsuddin Harahap, S.H.
H. Yazid Bustami Dalimunthe, S.H.
Drs. H. M. Ghozali Husein Nasution, S.H., M.H.
Drs. H. Mansur Muda Nasution, S.H., M.H.
Drs. H. Pahlawan Harahap, S.H., M.A.
14irsan_mukh
Hj. Enita R, S.H.
Drs. H. Abdullah Tgk. Nafi
Drs. Idham Khalid, S.H., M.H.
Dra. Hj. Rokhanah, S.H., M.H.
Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.
Dr. H. Chazim Maksalina, M.H.
Drs. H. Abd. Latif, M.H.
H. Achmad Zainullah, S.H., M.H.
Dra. Hj. Elvia Darwati, S.H.
Drs. H. Armia Ibrahim, S.H., M.H.Ketua
transicon info bdg SIPP Siwas MA-RI Samapta Sisuka Direktori Putusan
Link Terkait Lokasi Kantor Facebook Twitter Youtube Channel  

Pejabat & Pegawai

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.
H. Hilman Lubis, S.H., M.H.
Amrani, S.H., M.M.
Syarwani, S.H.
Zulfikar Arif Rahman Purba, S.H., M.M.
Muhammad Nasri, S.H., M.M.
Novi Andriyani, S.E.
Muhammad Syahrur Ramadhan, S.H, M.H.
Partiwi Rianti, S.E.
Animar J., S.H., SH,MH
Hj. Ainul Mardiah, S.H.
Addelaida Rangkuti, S.H.
Hj. Nurlatifah Waruwu, S.H., M.H.
Hj. Yafrita, S.H.
Drs. Abd. Hafizun, S.H., M.A.
Drs. H. Syofyan Sauri, S.H.
Dra. Zuhaira, S.H., M.M.
Parluhutan, S.H.
Sagiran, S.Ag.
Maidah Arfia, S.H., M.M.
Drs. Ali Mukti Daulay
Azhari, S.H., M.H.
Dra. Rahdima
Liana Roslin Lubis, S.H.
Saripah Rahmah, S.Kom.
Muhammad Syahril, S.H.
Sri Melda Sitorus, A.Md.
Van Stevid Situmorang, A.Md.
Muhammad Irnanda Siregar
Muhammad Sahrun
Heru Fajar Rianto
Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.Panitera

Fokus PTA

 

Kabar Berita

 
 Pengadilan Tinggi Agama Medan

 Pengadilan Agama Se-Sumatera Utara

 

Statistik Perkara

 

 • 976-duk-mawar.jpg
 • 977-duk-nadrah.jpg
 • 978-duk-afnan.jpg
 • 979-duk-alimuddin.jpg
 • 980-duk-samin.jpg
 • 981-duk-jamalaba.jpg
 • 982-duk-masliana.jpg
 • 983-duk-tihajar.jpg
 • 984a-duk-raisem.jpg
 • 985-duk-siti-rohmah.jpg
 • 986-tower-ma.jpg
 • 987-duk-saudah.jpg