feed-image
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
video badilag

Pejabat & Pegawai

Drs. H. Moh. Thahir, SH, MH
Dr. Hj. Djazimah Muqoddas, SH, MHum
Drs. H. Syazili Mathir, MH
M. Ridwan Siregar, SH
Drs. H. Syamsuddin Harahap, SH
H. Yazid Bustami Dalimunthe, SH
Drs. H. Pahlawan Harahap, SH, MA
Drs. H. Muzammil Ali, SH
Drs. H. Turiman, SH
Drs. H. Irsan Mukhtar Nasution
Drs. H. Armia Jalil, SH, MH
Drs. H. M. Anshary MK, SH, MH
Hj. Enita R, SH
Drs. H. Busra, SH, MH
Drs. H. Yusuf Buchori, SH, M.SI
Drs. H. Jasiruddin, SH, M.SI
Drs. H. Aridi, SH, M.Si
Drs. H. Zulkifli Yus, MH
Drs. Idham Khalid, SH
Drs. H. Syamsikar
H. Hilman Lubis, SH, MH
Drs. Ali Mukti Daulay
H. Baharuddin Ahmad, SH, MH
Burhanuddin, SH, MH
Hj. Yafrita, SH
Hj. Ainul Mardiah, SH
Animar J, SH
Addelaida Rangkuti, SH
Hj. Nurlatifah Waruwu, SH.MH
Drs. H. Syofyan Sauri, SH
Drs. Abd. Hafizun, SH.MA
Saiful Alamsyah, S.Ag, SH, MH.MM
Dra. Zuhaira, SH
Syahbuddin Nasution, SH
Parluhutan, SH
Sagiran, S.Ag
Syarwani, SH
Khairuddin, SH
Maidah Arfia, SH, MM
Ismail Usman, SH, MH
Zulfikar Arif Rahman Purba, SH, MM
Solehan
Kiman
Novi Andriyani, SE
Partiwi Rianti, SE
Siti Aisyah, SHI
Muhammad Syahrur Ramadhan, SH, MH
Khairul Rahman, S.Kom
Syafriana, S.Kom
Saripah Rahmah, S.Kom
Sri Fitriati, S.Kom
M. Zaki Mubarok Panjaitan, S.HI
Drs. H. Moh. Thahir, SH, MHKetua

Lokasi

Pengunjung

3072991
Hari ini
Kemarin
Bulan lalu
Bulan ini
Total
1082
2014
3096
69602
3072991

IP Anda: 36.76.160.59

Kebutuhan Anda

Hide Main content block

Contact PTA Medan

(061) 845 7461

 

Jam Kerja

Senin - Kamis : 08.00 - 16.30
Jumat : 08.00 - 17.00


 

Connect with us:


 

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

ucapan 18mar15