• Header Welcome
 • HeaderRB
 • Header Visi
 • Header Misi
 • Header PTA

Pimpinan & Hakim

Drs. M. Taufiq H. Z., M.H.I.
Drs. H. Pelmizar, M.H.I.
Drs. H. Maraenda Harahap, S.H., M.H.
Drs. H. Sholeh, S.H., M.H.
Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H.
Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H.
Dr. H. Idris Ismail, S.H., M.H.I.
Dra. Masdarwiaty, M.A.
M. Ridwan Siregar, S.H., M.H.
Drs. H. Syamsuddin Harahap, S.H.
H. Yazid Bustami Dalimunthe, S.H.
Drs. H. M. Ghozali Husein Nasution, S.H., M.H.
Drs. H. Mansur Muda Nasution, S.H., M.H.
Drs. H. Pahlawan Harahap, S.H., M.A.
Drs. H. Irsan Mukhtar Nasution
Hj. Enita R, S.H.
Drs. H. Abdullah Tgk. Nafi
Drs. Idham Khalid, S.H., M.H.
Dra. Hj. Rokhanah, S.H., M.H.
Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.
Dr. H. Chazim Maksalina, M.H.
Drs. H. Abd. Latif, M.H.
H. Achmad Zainullah, S.H., M.H.
Drs. M. Taufiq H. Z., M.H.I.Ketua
transicon info bdg SIPP Siwas MA-RI Samapta Sisuka Direktori Putusan
Link Terkait Lokasi Kantor Facebook Twitter Youtube Channel  

Pejabat & Pegawai

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.
H. Hilman Lubis, S.H., M.H.
Amrani, S.H., M.M.
Syarwani, S.H.
Zulfikar Arif Rahman Purba, S.H., M.M.
Fakhruddin Siregar, S.Ag., M.H.
Partiwi Rianti, S.E.
Muhammad Nasri, S.H., M.M.
Muhammad Syahrur Ramadhan, S.H, M.H.
Novi Andriyani, S.E.
Animar J., S.H.
Hj. Ainul Mardiah, S.H.
Addelaida Rangkuti, S.H.
Hj. Nurlatifah Waruwu, S.H., M.H.
Hj. Yafrita, S.H.
Drs. Abd. Hafizun, S.H., M.A.
Drs. H. Syofyan Sauri, S.H.
Dra. Zuhaira, S.H., M.M.
Parluhutan, S.H.
Sagiran, S.Ag.
Maidah Arfia, S.H., M.M.
Drs. Ali Mukti Daulay
Azhari, S.H., M.H.
Dra. Rahdima
Desmakartini, S.Pd.
Liana Roslin Lubis, S.H.
Saripah Rahmah, S.Kom.
Muhammad Syahril, S.H.
Sri Melda Sitorus, A.Md.
Muhammad Sahrun, S.H.I.
Van Stevid Situmorang, A.Md.
Ariandi Syahputra
Muhammad Irnanda Siregar
Heru Fajar Rianto
Muhammad Adlin
Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.Panitera

Fokus PTA

 

 

Kabar Berita

 
 Pengadilan Tinggi Agama Medan

 

 Pengadilan Agama Se-Sumatera Utara

 

Statistik Perkara

 

 

 • 965-sel-khalik.jpg
 • 966-salamiah.jpg
 • 967-sel-alimud.jpg
 • 968-duk-andry.jpg
 • 969-sel-shalah.jpg
 • 970-sel-razali.jpg
 • 971-sel-bakti.jpg
 • 972-sel-taufiq.jpg
 • 973-purn-armia1.jpg
 • 974-duk-rastawati.jpg