• Header Welcome
 • zona-integritas-2
 • SAPM
 • Maklumat Penyelesaian perkara
 • Header Visi
 • Header Misi
 • Header PTA
 

shadow slide

Berita Pengadilan Tinggi Agama Medan

Berita Pengadilan Agama Se-Sumatera Utara

Statistik Perkara

Keadaan Perkara Tingkat Banding PTA Medan Tahun 2018

Keterangan:

 
2017
 
2018
SL Sisa Tahun Lalu
M Perkara Masuk
J Jumlah Perkara
P Perkara Putus
S Sisa Perkara

Keadaan Perkara Tingkat Banding PTA Medan 5 Tahun Terakhir

Keterangan:

 
2014
 
2015
 
2016
 
2017
 
2018
SL Sisa Tahun Lalu
M Perkara Masuk
J Jumlah Perkara
P Perkara Putus
S Sisa Perkara

Keadaan Perkara Tingkat Pertama Pengadilan Agama Se-Sumatera Utara Tahun 2018

Keterangan:

 
2017
 
2018
SL Sisa Tahun Lalu
M Perkara Masuk
J Jumlah Perkara
P Perkara Putus
S Sisa Perkara

Keadaan Perkara Tingkat Pertama Pengadilan Agama Se-Sumatera Utara 5 Tahun Terakhir

Keterangan:

 
2014
 
2015
 
2016
 
2017
 
2018
SL Sisa Tahun Lalu
M Perkara Masuk
J Jumlah Perkara
P Perkara Putus
S Sisa Perkara

Keadaan Perkara Masuk Per Jenis Perkara Pengadilan Agama Tk. I Se-Sumatera Utara Tahun 2018

 Izin Poligami (22 - 0.07%)
 Pencegahan Perkawinan (0)
 Penolakan Perkawinan oleh PPN (0)
 Pembatalan Perkawinan (35 - 0.11%)
 Kelalaian Atas Kewajian Suami/Istri (0)
 Cerai Talak (6202 - 19.46%)
 Cerai Gugat (21713 - 68.11%)
 Harta Bersama (149 - 0.47%)
 Penguasaan Anak/Hadhonah (154 - 0.48%)
 Nafkah Anak oleh Ibu (0)
 Hak-Hak Mantan Istri (0)
 Pengesahan Anak (17 - 0.05%)
 Pencabutan Kekuasan Orang Tua (10 - 0.03%)
 Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali (9 - 0.03%)
 Ganti Rugi Terhadap Wali (0)
 Asal Usul Anak/Pengangkatan Anak (53 - 0.17%)
 Penetapan Kawin Campuran (0)
 Itsbat Nikah (2134 - 6.69%)
 Izin Kawin (8 - 0.03%)
 Dispensasi Kawin (421 - 1.32%)
 Wali Adhol (41 - 0.13%)
 Ekonomi Syariah (9 - 0.03%)
 Waris (198 - 0.62%)
 Wasiat (2 - 0.01%)
 Hibah (8 - 0.03%)
 Wakaf (2 - 0.01%)
 Zakat/Infaq/Shodaqoh (2 - 0.01%)
 Penetapan Ahli Waris (465 - 1.46%)
 Pertolongan Penyelesaian Pembagian Harta Peninggalan (P3HP) (0)
 Deden Verzet (0)
 Lain-Lain (40 - 0.13%)
 Perwalian (181 - 0.57%)
 Pencabutan Kekuasan Wali (3 - 0.01%)

Media Sosial

fb-icon 

 facebook/ptamedantw-icon 

 @PTAMedan


insta-icon 

 ptamedan


yt-icon 

 PTAMedan

Statistik Pengunjung

Hari ini
Minggu Ini
Bulan Ini
TOTAL
1757
2680
36600
860412

21.43%
38.12%
6.13%
0.76%
0.29%
33.27%

Your IP:3.226.122.74

Flag Counter

 • 954-d-pahlawan-harahap.jpg
 • 955-s-rosmawardani.jpg
 • 956-d-bj-habibie.jpg
 • 957-s-mhd-nuh.jpg
 • 958-s-yayan-liana.jpg
 • 959-s-shalahuddin.jpg
 • 960-s-masalan-bainon.jpg
 • 961-s-royid-mumtaz.jpg
 • 962-s-zubaidah-hanoum.jpg
 • 963-s-basuni.jpg