Perkara Banding Regno: 55/Pdt.G/2016/PTA-MDN

Register PTA Tanggal

27 Juni 2016

Jenis Perkara

Harta Bersama

Register PA

716/Pdt.G/2015/PA.Tba

Asal Perkara

Pengadilan Agama Tanjungbalai

Pembanding

Yuhapni Tahniah binti Nikun

Terbanding

Zulhamirullah bin Selamat

Majelis Hakim

IX

Ketua Majelis

Drs. H. Syamsuddin Harahap, SH

Hakim Anggota I

Drs. Jasiruddin, SH., MSI

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Rokhanah, SH., MH

Panitera Pengganti

Drs. H. Syofyan Sauri, SH., MH

Tanggal Putus

 
  • 954-d-pahlawan-harahap.jpg
  • 955-s-rosmawardani.jpg
  • 956-d-bj-habibie.jpg
  • 957-s-mhd-nuh.jpg
  • 958-s-yayan-liana.jpg
  • 959-s-shalahuddin.jpg
  • 960-s-masalan-bainon.jpg
  • 961-s-royid-mumtaz.jpg
  • 962-s-zubaidah-hanoum.jpg
  • 963-s-basuni.jpg