Perkara Banding Regno: 43/Pdt.G/2017/PTA-MDN
Register PTA Tanggal

29 Mei 2017

Jenis Perkara Kewarisan
Register PA 840/Pdt.G/2016/PA.Mdn
Asal Perkara

Pengadilan Agama Medan

Pembanding Hotna Harahap binti Amiruddin Harahap
Terbanding

Nurilan binti Amiruddin Harahap

Ketua Majelis

Drs. H. Muhsin Halim, SH., MH

Hakim Anggota I

Hj. Enita R, SH

Hakim Anggota II

Drs. H. Abd. Latif, MH

Panitera Pengganti Drs. Ali Mukti Daulay
Tanggal Putus

12 Juni 2017

  • 954-d-pahlawan-harahap.jpg
  • 955-s-rosmawardani.jpg
  • 956-d-bj-habibie.jpg
  • 957-s-mhd-nuh.jpg
  • 958-s-yayan-liana.jpg
  • 959-s-shalahuddin.jpg
  • 960-s-masalan-bainon.jpg
  • 961-s-royid-mumtaz.jpg
  • 962-s-zubaidah-hanoum.jpg
  • 963-s-basuni.jpg