Perkara Banding Regno: 73/Pdt.G/2019/PTA-MDN
Register PTA Tanggal

11 Juni 2019

Jenis Perkara Harta Bersama
Register PA 1232/Pdt.G/2018/PA.Mdn
Asal Perkara

Pengadilan Agama Medan

Pembanding Eli Syafriani binti Amirullah Pasaribu
Terbanding Tengku Andriansyah bin Tengku Ardhansyah
Ketua Majelis H. M. Ridwan Siregar, SH., MH
Hakim Anggota I Drs. H. Abdullah Tgk. Nafi
Hakim Anggota II Dr. H. Rafi'uddin, MH
Panitera Pengganti Addelaida Rangkuti, SH., MM
Tanggal Putus  
  • 954-d-pahlawan-harahap.jpg
  • 955-s-rosmawardani.jpg
  • 956-d-bj-habibie.jpg
  • 957-s-mhd-nuh.jpg
  • 958-s-yayan-liana.jpg
  • 959-s-shalahuddin.jpg
  • 960-s-masalan-bainon.jpg
  • 961-s-royid-mumtaz.jpg
  • 962-s-zubaidah-hanoum.jpg
  • 963-s-basuni.jpg