Perkara Banding Regno: 85/Pdt.G/2019/PTA-MDN
Register PTA Tanggal

03 Juli 2019

Jenis Perkara kewarisan
Register PA 1097/Pdt.G/2018/PA.Lpk
Asal Perkara

Pengadilan Agama Lubukpakam

Pembanding Pasrah binti Sutorejo
Terbanding Wagisah binti Paimin
Ketua Majelis Drs. H. M. Kamil Khatib, SH., MH
Hakim Anggota I Dr. Abd. Mannan Hasyim, SH., MH
Hakim Anggota II Drs. H. Pahlawan Harahap, SH., MA
Panitera Pengganti Addelaida Rangkuti, SH., MM
Tanggal Putus  17 Juli 2019
  • 954-d-pahlawan-harahap.jpg
  • 955-s-rosmawardani.jpg
  • 956-d-bj-habibie.jpg
  • 957-s-mhd-nuh.jpg
  • 958-s-yayan-liana.jpg
  • 959-s-shalahuddin.jpg
  • 960-s-masalan-bainon.jpg
  • 961-s-royid-mumtaz.jpg
  • 962-s-zubaidah-hanoum.jpg
  • 963-s-basuni.jpg