H. Abdul Wahid, S.H., M.Hum.
NIP 196905011993031003
Kelahiran Pati, 01 Mei 1969
Pangkat/Gol. Ruang Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan Panitera

Riwayat Pekerjaan

PA Kudus (1993) : Staf Kepaniteraan Permohonan
PA Kudus (1997) : Panitera Pengganti
PA Kudus (2001) : Wakil Panitera
PA Kudus (2004) : Panitera/Sekretaris
PA Pati (2009) : Panitera/Sekretaris
PA Semarang (2014) : Panitera/Sekretaris
PA Semarang (2016) : Panitera
PTA Palu (2017) : Panitera
PTA Medan (2020) : Panitera
(Tahun yang tertera adalah Tahun Pelantikan/Pengangkatan)

Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar (1981) : MI Nahjatul Falah
Sekolah Menengah Pertama (1984) : MTS Salafiyah
Sekolah Menengah Atas (1987) : SMA Kesuma
Strata 1 (1991) : UNISSULA Semarang
Strata 2 (2002) : UII Yogyakarta
(Tahun yang tertera adalah Tahun Kelulusan)

Perhargaan yang Diterima

Presiden RI (2015) : Satyalancana Karya Satya XX Tahun

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara

LHKPN (2018) : tinjau..
LHKPN (2019) : tinjau..
LHKPN (2020) : tinjau..
LHKPN (2021) : tinjau..
(Tahun yang tertera adalah Tahun Dilaporkan)

  • 796-d-manan.jpg
  • 797-s-amrani.jpg
  • 798-s-syarwani.jpg
  • 799-s-asran.jpg
  • 800-s-armiwati.jpg
  • 801-s-edy.jpg
  • 802-p-rohyan.jpg